Premium Dog Food Made in Germany

Zaangażowanie społeczne

Happy Dog bierze na siebie odpowiedzialność wobec ludzi & zwierząt w licznych inicjatywach i projektach

Edukacja dla Afryki

Ponieważ rozbudowa szkoły podstawowej w Rutana/Burundi mogła zostać zakończona dzięki wsparciu Happy Dog, już teraz możemy wesprzeć kolejny projekt: "Edukacja dla lepszej przyszłości w Afryce". Z powodu ubóstwa i przemocy około 124 milionów dzieci i młodzieży w Afryce pozbawionych jest dostępu do edukacji szkolnej.

Razem z SOS Wioskami Dziecięcymi chcemy podjąć działania zaradcze. We współpracy z władzami oświatowymi, szkołami i organizacjami społecznymi chcemy zapewnić dzieciom bezpłatny dostęp do wysokiej jakości edukacji. Ponieważ tylko dzięki dobrej edukacji szkolnej ich droga do życia zawodowego jest otwarta. Kupując Happy Dog Sensible Africa i Mini Africa wspieracie Państwo finansowanie wielu elementów:

  • koszty bieżące związane z kształceniem szkolnym i zawodowym
  • zakup materiałów szkolnych
  • wypłaty dla pracowników oświaty
  • i wiele innych

Celem programu jest:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa noworodków w gospodarstwach domowych z psami.
  • Zmniejszenie obaw i niepewności oczekujących lub świeżo upieczonych rodziców poprzez edukację.
  • Zmniejszenie liczby psów oddawanych z powodu powiększenia rodziny.
  • Aby pomóc rodzinom w harmonijnym życiu z dzieckiem i psem.

Co sprawia, że „Dogs & Storks“ oraz program uzupełniający „Dogs & Babies“ są wyjątkowe?

Wszystkie treści oparte są na analizach naukowych, naukach behawioralnych i nowoczesnym szkoleniu zwierząt i prowadzone są z powodzeniem przez ponad 200 referentów w Ameryce, Australii, Azji i Europie. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii oba programy są prowadzone przez Mag. Bina Lunzer, cert.CBST.

Verband für das Deutsche Hundewesen (Niemiecki Związek Kynologiczny)

Oficjalnego partnera VDH

Verband für das Deutsche Hundewesen [Niemiecki Związek Kynologiczny] (w skrócie: VDH) to wiodąca grupa interesów dla wszystkich właścicieli psów w Niemczech - pierwszy adres na temat wszystkiego, co ma związek z życiem z psami, sportami psimi i hodowlą psów. My w Happy Dog ściśle współpracujemy z VDH i regularnie wspieramy naszym zaangażowaniem działania i imprezy stowarzyszenia. Co roku, na początku czerwca, w całych Niemczech obchodzony jest Dzień Psa. Jest on należycie obchodzony przy pomocy setek imprez organizowanych przez kluby psów, instytucje weterynaryjne i wiele innych organizacji. Jako oficjalny partner VDH, Happy Dog co roku wspiera organizatorów imprez hojną ilością próbek karmy, które mogą być rozdawane wszystkim uczestnikom.